Waarom is mijn administratie belangrijk?

Waarom is mijn administratie belangrijk?

Je weet waarschijnlijk wel dat je als ondernemer een administratie moet bijhouden.
Ook moet je één keer per jaar een jaarrekening opstellen.
Maar eigenlijk wil je daar helemaal geen tijd aan besteden omdat je het niet leuk vindt en/of omdat je er geen tijd voor hebt of wilt maken.
En misschien weet je ook niet hoe je dit moet doen en vindt je het daardoor lastig en ingewikkeld.

Wat zijn de voordelen van het bijhouden van mijn administratie?

Het is belangrijk om je administratie vanaf het begin goed bij te houden.
Het goed bijhouden van je administratie heeft namelijk een aantal voordelen:

  • Je hebt snel inzicht in hoe je bedrijf er voor staat
  • Je kunt daardoor de juiste beslissingen nemen
  • Je kunt hierdoor makkelijker je belastingaangiften doen
  • Je ziet of klanten wel op tijd betalen en wat je nog tegoed hebt
  • Je ziet welke betalingen je nog moet doen
  • Je ziet waar je geld heengaat en waar het vandaan komt.

Hoe moet ik dan mijn administratie bijhouden?

Er zijn veel manieren hoe je je administratie bij kunt houden.
In hoe je dat doet ben je helemaal vrij.
Je kunt bijvoorbeeld kiezen of je dat handmatig of volledig elektronisch doet.
De Belastingdienst verplicht je wel om de administratie zo bij te houden dat deze ook controleerbaar is.
Als je weinig verstand hebt van hoe je een goede administratie kunt voeren is het goed om hulp te vragen bij het opzetten of bijhouden van je financiële administratie.
Natuurlijk kost dat geld maar dat verdien je snel weer terug.
Door het uitbesteden van je administratie creëer je ook meer ruimte om bezig te zijn met wat je echt belangrijk vindt en waar je goed in bent.

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is het financiële verslag van je bedrijf dat na afloop van elk jaar wordt opgesteld. Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer hoe het met je bedrijf is gegaan in het afgelopen jaar en wat de bezittingen en schulden zijn van je bedrijf op 31 december. De jaarrekening sluit aan op je administratie. De jaarrekening is ook de basis voor je aangifte inkomstenbelasting als je geen BV hebt en aangifte vennootschapsbelasting als je wel een BV hebt.

De jaarrekening bestaat minimaal uit drie verschillende onderdelen:

  • De balans per 31 december van het jaar
  • De winst- en verliesrekening van het jaar.
  • Een toelichting op beide