Nederland en de wereld zijn in de greep van het Corona virus. We doen allemaal een stapje terug en de overheid treft maatregelen om te voor komen dat de situatie uit de hand loopt.

De financiële gevolgen van de maatregelen door de overheid kunnen voor ondernemers aanzienlijk zijn. Om je een handje te helpen heb ik de belangrijkste financiële tegemoetkomingen en acties voor ZZP’ers op een rij gezet.

Aanvraag uitstel belastingbetaling

Je kunt door middel van een briefje de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van je inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting. De invorderingsrente wordt drastisch verlaagd en er worden geen verzuimboetes opgelegd
Uitstel van aflossing aanvragen
Ga met je bank in overleg of je tijdelijk de aflossing van je lening kunt uitstellen. Ook als je hem nu nog wel betalen creëer je op die manier een buffertje.

Verlaging of uitstel betaling huur

Vraag ook je huurbaas om tijdelijk de huur te verlagen of om uitstel van de huurbetaling.

Verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020

Als je inkomen voor een groot gedeelte wegvalt is de voorlopige aanslag die je nu betaalt waarschijnlijk te hoog. Je kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen om deze te verlagen.

Aanvulling inkomen tot het sociaal minimum (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen)

Je kunt via de gemeente een uitkering voor drie maanden aanvragen. Er komt een versnelde procedure met een minder strenge toets.
Het heeft nog geen zin om je deze week al te melden voor de BBZ-regeling. de gemeenten kunnen je nog niet helpen, ze hebben nog enkele dagen nodig.

Noodloket

Het Noodloket is een compensatiepakket voor de direct getroffen bedrijven zoals de horeca, evenementen en de cultuursector, maar ook bedrijven die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis. Zij krijgen voor de komende 3 maanden een bedrag van € 4.000 als noodvoorziening

Middeling aanvragen

Bij middeling tel je de inkomens uit van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deel je vervolgens door 3. Over het nieuwe (gemiddelde) inkomen bereken je vervolgens per jaar de belasting. Als het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager is dan van de oude belastingbedragen kun je het verschil (als dit hoger is dan € 545) terugvragen. Dit is geen regeling op korte termijn maar kun je wel toepassen na afloop van 2020.

Wees kritisch op je kosten

Hou rekening met je verminderde inkomsten, let op je kosten en leg geen grote voorraden aan.