Voordat je aan de slag kunt met het invullen van de cijfers van je onderneming/bedrijf in de aangifte krijg je een eerste reeks met vragen voorgeschoteld, die je waarschijnlijk goed zelf kunt beantwoorden. Daarna krijg je een tweede reeks met vragen die misschien niet zo vanzelfsprekend zijn. De meeste zul je met nee kunnen beantwoorden, maar twijfel je stuur me dan een mailtje. Ik geef je zo snel mogelijk een persoonlijk antwoord. Kleine moeite, groot plezier.

Gebruikte u 1 of meer bestelauto’s of personenauto’s van de onderneming ook privé?

Dit is de eerste vraag die je tegenkomt. Vul je deze met ja in dan betekent het dat je er voor kiest om je auto als ondernemingsvermogen aan te merken. Deze keuze maak je op het moment dat je de auto koopt en deze geldt zolang je de auto in bezit hebt. Het is daarom aan te raden om bij de aanschaf van een nieuwe auto te berekenen of het wel of niet voordelig is om deze als ondernemingsvermogen aan te merken.

Onderneming

Kies je voor ja dan betekent dat dat alle kosten van brandstof, motorrijtuigenbelasting, verzekering, onderhoud, parkeren, tol en wassen aftrekbaar zijn. Ook mag je de aanschafkosten in vijf jaar aftrekken. Betaalde verkeersboetes zijn niet aftrekbaar.
Daar tegenover staat dat je een percentage van de cataloguswaarde van de auto moet bijtellen. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Kun je aantonen dat je onder de 500 kilometer privé rijdt met deze auto, dan hoef je niet bij te tellen. Dan moet je wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden die voldoet aan een aantal eisen.

Prive

Beantwoord je de vraag met nee dan mag je een bedrag van € 0,19 per kilometer aftrekken voor zakelijke reizen en woon/werk verkeer. In dit bedrag zitten alle kosten, dus de parkeerkosten mag je daarnaast niet meer aftrekken. Reis je met openbaar vervoer dan zijn deze kosten ook aftrekbaar.
Advies: noteer alle zakelijke kilometers, zodat je niet aan het einde van het jaar nog aan de slag moet om deze op te zoeken.

In beide gevallen mogen de kilometers worden doorberekend aan je opdrachtgevers tegen een door jouw te bepalen kilometerprijs. Deze doorberekening wordt als inkomen aangemerkt. Het btw tarief van de kilometers volgt het btw-tarief van de gedeclareerde werkzaamheden. Dit kan dus 0%, 9% of 21% zijn.

Opbrengsten

Nadat je de overige aanvullende vragen hebt beantwoord kom je bij het invullen van de cijfers van je bedrijf.
Allereerst vul je de opbrengsten in. De opbrengsten zullen meestal dezelfde zijn als de opbrengsten die je invult in je aangifte omzetbelasting. Controleer aan het einde van het jaar of het totaal van je aangiften omzetbelasting sluit met wat je invult in de aangifte inkomstenbelasting. Dit doet de Belastingdienst namelijk ook. Klopt dit niet! Voorkom een boete en kijk of je nog een suppletieaangifte omzetbelasting moet doen.

Overige bedrijfskosten

Soms is het lastig te bepalen of kosten nu wel of niet zakelijk en dus bedrijfskosten zijn. Wat misschien helpt is jezelf de vraag te stellen of je de kosten ook zou maken als je geen onderneming zou hebben. Is het antwoord nee, dan zijn de kosten aftrekbaar. Is het antwoord ja, dan zijn de kosten niet of maar gedeeltelijk aftrekbaar.

Voor sommige kosten geldt dat ze maar beperkt aftrekbaar zijn. Dit noemen we Oortse kosten. Onder deze post vallen, representatiekosten, zakenlunches en -diners (ook de fooien). Deze kosten mag je maar voor 80% aftrekken. Komt het niet aftrekbare bedrag boven de  € 4.500 uit, dan hoef je maar € 4.500 te corrigeren. Dit bedrag vul je in bij de niet-aftrekbare kosten en lasten.

Hieronder vind je een opsomming van overige bedrijfskosten die aftrekbaar kunnen zijn. (N.B. dit is geen uitputtende opsomming).

 • Huur en kosten van bedrijfsruimte
 • Inrichtingskosten
 • Kantoorbenodigdheden (papier, ordners, pennen e.d.)
 • Automatiseringskosten (computer, printer, inktcartridges, internet (abonnement), jaarlijkse softwarelicenties)
 • Telefoonkosten (mobiele en eventueel zakelijk gebruikte vaste telefoonabonnementen),
 • Prepaidkaarten en aanschaf toestellen
 • Porti (advies: haal een aantal tegelijk en vraag hiervoor één nota op het postkantoor).
 • Rente en kosten bank
 • Contributies en abonnementen
 • Belastingadvies en accountantskosten
 • Verzekeringen (beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand)
 • Reclame en advertenties (advertentie in welke vorm dan ook)
 • Vakliteratuur (vaktechnische boeken, regelmatige aanvulling van handboeken e.d.)
 • Werkkleding die je (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van je onderneming
 • Representatiekosten (cadeaubonnen, kleine geschenken, eten met collegae e.d.) (voor 80% aftrekbaar) Advies: noteer op de bon voor wie de bon of het geschenk is geweest of met wie je hebt gegeten.
 • Congreskosten (bijvoorbeeld voor permanente educatie, zowel reis- en verblijfkosten als kosten van het congres zelf; wel bewijs, certificaat tonen van deelname (congreskosten zijn voor 80% aftrekbaar)
 • Cursuskosten (inschrijfgeld voor nascholing en aanvullende studie maar ook boeken hiervoor; wel bewijs voor accreditatiepunten tonen)
 • Vakbibliotheek
 • Aanschaffingen < € 450.
 • Aanschaffingen > € 450. Dit noemen we investeringen. Deze mag je niet in één keer, maar moet je verspreid over 5 jaar als kosten aftrekken.
 • Arbeidsbeloning partner > € 5.000